Kömür Brülörleri

ÜRET Kömür Brülörleri

Kömür Brülörleri gaz yakıcı tarafı “Gaz yakan cihazlar direktifi 90/396/AT” göre emniyet aksamlarına sahip üretilir. Kömür yakma tarafı brülördeki emniyet zinciri dikkate alınarak kontrol altına alınmıştır. Makine direktifi doğrultusunda CE normları göz önüne alınarak “TS EN 746-2” standardına uygun üretilmiştir.

ÜRET olarak geliştirilen, pulvarize toz kömür brülörleri ile sektördeki verimli kömür yanma teknolojisinde büyük bir adım atılmıştır. Pulvarize toz kömür yanma teknolojisi ile düşük emisyon değerlerine ulaşılarak, %90 dolayında yanma verimi ile kömürden alınabilecek maksimum verim alınmaktadır. Kömür mikronize boyutlarda ortalama 70 – 100 mikron aralığında olup, kömürün cüruf oluşturmadan tam yanması sağlanabilmektedir. Dolayısıyla kömürün verimi sıvı ve gaz yakıta yaklaşmakta, kömürden maksimum verim elde edilerek yanma verimi %90 düzeyinde gerçekleşmektedir. Mikronize kömür özel silolarda stoklandıktan sonra ağırlık ölçülendirme birimi ile tam otomatik dozajlanarak brülör besleme sistemine pnömatik olarak taşınmaktadır.

ÜRET tarafından geliştirilen Türkçe yanma yönetim sistemi, kontrol panosundaki dokunmatik PLC ekran vasıtası ile çalışma sisteminin tüm adımlarını izleme imkanı sağlar. Yanmayı ısı yüküne göre tam otomatik  olarak hem toz kömür hem de doğalgaz ile oransal çalıştırmaktadır. Aynı zamanda geliştirilen yanma yönetim sistemi ile ana yakıt olarak seçilen kömürün kalorifik değerindeki farklılıklara göre doğalgaz ile zenginleştirme yapılarak yanma ve ısı verimi arttırılabilmektedir.

Toz Kömür Brülörleri Kullanıldığı Alanlar:
  • Termik santraller
  • Çimento fabrikaları
  • Asfalt plantleri
  • Kurutma ve pişirme tamburları
  • Sıcak hava jeneratörleri
  • Merkezi ısıtma ve sıcak su kazan sistemleri
  • Endüstriyel buhar ve kızgın yağ kazanları
  • Hareketli ızgara kazanlarında sisteme ek olarak kullanılabilme imkanı bulunmaktadır.

x
Şimdi Arayın